Ga naar de inhoud
  • Altijd 1 jaar garantie
  • Hoge kwaliteit reparatie en onderdelen
  • Apple Onafhankelijke Reparatieprovider

Disclaimer

Bereikbaar B.V. (Kamer van Koophandel: 67433502), hierna te noemen Bereikbaar, verleent u hierbij toegang tot bereikbaar.nu (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Bereikbaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bereikbaar spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bereikbaar.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bereikbaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Bereikbaar is niet gelieerd aan Apple, Samsung, HTC, Huawei, CAT, Sony en overige merken vermeld op de website. De logo’s, de merk- en productnamen en productfoto’s zijn eigendom van de merkhoudende.

De overige rechten van intellectuele eigendom liggen bij Bereikbaar.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bereikbaar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd